Browar Pub Słodownia

Jeżeli tym czego szukasz są kluby, a Poznań jest miastem, w którym przebywasz – trafiłeś pod odpowiedni adres. Browar Pub Słodownia znajduje się w centrum miasta w niezwykle niepowtarzalnym i znanym w całej Europie Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. To co wyróżnia nasz klub, to niepowtarzalna atmosfera, profesjonalna, doświadczona obsługa, nowoczesny wystrój wnętrza, doskonale zaopatrzony bar, a także atrakcyjna oferta dla firm. Zapraszamy!

Słodownia

Regulamin

REGULAMIN KLUBU
(DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ)
 
PRAWO WSTĘPU
 1. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez klub Browar Pub mają:
 • osoby, które posiadają ważne legitymacje studenckie lub ważny bilet wstępu na imprezę, zaproszenie wystawione przez organizatora, pieczątkę klubu
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
 • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 1. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez klub Browar Pub mają:
  • osoby posiadające ważny bilet wstępu na koncert
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
3.Na imprezy organizowane przez klub Browar Pub Wstępu nie mają:
 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji
 • osoby, którym kierownik imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę. Kierownik nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.
4.Wejście na teren klubu lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tej osoby do celów marketingowych i promocyjnych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji medialnej.
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
2.Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
3.Osoby do lat18 nie mają wstępu na imprezy,
4.Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę,
5.Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów
6.Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
7.Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,
8.W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom,
9.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora
10.Ponadto zakazuje się:
 • Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
 • Rzucania wszelkimi przedmiotami
 • Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
11.Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji
12.W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator
13.Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.

 

Wnętrza

 
 
Browar Pub Słodownia jest stylowym miejscem, które znajduje się w Centrum Sztuki i Biznesu w Starym Browarze. Jest niepowtarzalne i przepełnione niezwykłym klimatem.

Naszym Gościom i Kontrahentom oferujemy:
salę o powierzchni 350 metrów kwadratowych z miejscami siedzącymi oraz parkietem tanecznym, trzy Loże Vip, szatnię, palarnię, aranżację i dekorację wnętrza dostosowaną do planowanego eventu.

 

Loże VIP

Dla tych, którzy chcą się spotkać w kameralnym gronie znajomych proponujemy wydzieloną VIP lożę High Class , Lożę Cinnema lub VIP DJ Lożę z własnym dostępem do baru.

 

Muzyka

W weekendy, podczas naszych imprez królują klasyczne przeboje lat 80', 90' oraz wspólczesne przeboje.
W środy i czwartki podążamy za nowoczesnymi trendami muzyki klubowej.